Türkiye Cumhuriyeti

Bordo Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

DOĞUM KAYIT, 21.01.2016

Doğum olayı evlilikten en az altı ay sonrasında gerçekleştiği takdirde doğum bildiriminin postayla yapılması mümkündür.

Bu işlem için aşağıda kayıtlı evrakları eksiksiz olarak Başkonsolosluğumuza göndermeniz yeterli olmakta Başkonsolosluğumuza bizzat gelmenize gerek kalmamaktadır. 

- Baba ve annenin nüfus cüzdanlarının önlü arkalı birer adet fotokopisi, (Anne veya

Babadan herhangi biri yabancı uyrukluysa, yabancı olana ait Acte de Naissance)

- Çocuğun yeni tarihli (6 ayı geçmemiş olması gerekir) “Acte de Naissance”nın orijinali ve bir adet fotokopisi,

- Aile cüzdanının 1 adet fotokopisi

- Doğum olayının üzerinden 60 gün geçmemişse 6 €,

- Doğum olayının üzerinden 60 gün geçmişse 38 €

Consulat Général de Turquie adına düzenlenmiş mandat cash iletmeniz rica olunur.

 

Nüfus Cüzdanının postayla adresinize gönderilmesi için taahhütlü (LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS) 4,92 Euro’luk ve adresinize düzenlenmiş
bir adet boş zarf eklemeniz gerekmektedir.

Çocuğunuza aynı zamanda pasaport düzenlenmesi talep edildiği halde, consulat.bordeaux@mfa.gov.tr adresinden, çocuğunuzun adını soyadını belirterek, nüfus ve pasaport işlemi için randevu almanız gerekmektedir. 

Saygılarımızla.